is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de middelen die tot bescherming van de zeevaart en koophandel en tot verdédiging van de binnen- en buitenlandsche bezittingen der Republicq [...] zouden kunnen aangewend worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valent: Itt deel, blldz: i3g,

Valew. Itt deel, Wadr ijj,

« < i I ]

80 Over de Oost-ïndiéü.

En 't getal van Inwoonders is zeer aarfmerkelykj (a) daar zyn tyden geweest, dag de koning van Tidore, de tweede der Molucqfche Vorsten, wel 50000 man' te veld

gebragt heeft.

Gelyk Java aan den eenen kant de Sleutel van de Molucques is, zo is 't groot eiland Celebes, waar van een gedeelte onder Ternate plagt te behooren, zulks aan de andere zyde; Omtrent 300 mylen in den omtrek groot, en voor Java in vrugtbaarheid naauwlyks behoevende te wyken, wordt het bewoond door de Macasfaaren, Boegis enz. die in dapperheid alle de Eilanders, en zo men de Japanders uitzondert, alle de Oosterlingen verre te boven gaan.

De

(«) Men reekent te zyn , aan

weerbare Mannen. Zielen. OpNoesfa 510 1500 ofjóoo

Karkalang 970 2000

Li long 820 25oo

Kabroenang3oo 1000

Sarangani 700 2700

Sangir' 4080 12810

L Jaum 107a 3298

Makian 2®oo lie in grootte niet in vergelyking komen met Ceram (te, zoo dat men in voorige tyden zyne magt te za' nen begrootte op 907000; maar deztlze is do0r de lenigvuldige Oorlogen op Boero , Amboina, Ceram, Joutam, zeer verminderd. Zie Forreji Voy. p. 34,