is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de middelen die tot bescherming van de zeevaart en koophandel en tot verdédiging van de binnen- en buitenlandsche bezittingen der Republicq [...] zouden kunnen aangewend worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f» Algem Scheepsd: P-' 3°9-

O) Algem: Scheepsd: P: 3fo.

:

)

f

U) Algem: C Scheepsd: J

z.

?32. Over de Verbeteringen

dat 'er altoos één derde van de Battery ge* . laaden is, zo dat men geduurig vuur kan maaken , wyl ziilks de beste uitwerking doet. (a)

Men behoort met zyne geheele Battery, 't gevegt niet te beginnen, als binnen een Snaphaanfchoot, en zo 'er iemand ondertusfchen dood gefchooten word, zullen de Officiers het volk niet toelaaten met elkander te fpreeken , en ten ecrften de geenen

ftraffen , die het doen. (/>) Valt 'er een

gelukkig fchot, moet men dat aan het volk doen opmerken?

Als 'er gewend word, zal men een paar lagen van de talies om het Stuk neemen. — 3y het overgaan moet 'er altyd zo veel 'olk blyven, dat de Stukken gelaadcn kun^ len worden, tqrwyl die Matroozen, wan, leer alles klaar is, ten eersten weer aan de ndere zyde komen.

Op een tweedeks Schip zal men wel zorg raagen, om niet te vergeeten, van de Lyoorten te fluiten, {c) gelyk aan den Caïtein en de Equipagie van een Franfche eventiger, die in den Slag met den Admi-

raaj