is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de middelen die tot bescherming van de zeevaart en koophandel en tot verdédiging van de binnen- en buitenlandsche bezittingen der Republicq [...] zouden kunnen aangewend worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Algem: Scheepsd: S>- 3 12-

\

Algem: Scheepsd: P: 313-

®34 Over de Verbeteringen

de Stukken met fchroot te laaden , maar zy mogen 'er niet, dan wanneer de vyand byna aan boord komt, gebruik van maaken.'

De Stukken worden vervolgens wel vastgezet , en ieder neemt de blanke wapens in de hand , uitgenomen één man van elk Stuk , die een enterbyl heeft, om al wat vasthaakt af te kappen.

Men zal niet eerder de granaten werpen, dan wanneer de vyand aan boord ligt.

Het Volk zal om geringe kwetfuuren zonder toeftemming der Officieren de posten niet verhaten.

Wanneer een Officier fneuvelt, is verboden zulks aan het volk te zeggen, en zo 'er een gekwetst is, zal hy naar beneden gebragt worden.

De lyken der Matroozen worden daadeJyk over boord gezet, die van de Officieren naar beneden gebragt.

Nu zal ik moeten fpreeken van eene andere byzondere ichikking, die 'er in 't gevegt op den Admiraal Generaal geweest is.

Fen Corps de Referve van 24 allervaardiglte, uitgekozene Matroozen, door een

knap