Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zee Tactici, p: 3.

Kinslergen Zee-Tac *icï. V- 3-

I

< f

Öw afe Verbeteringen

eeuw zou gedaan hebben, het geen door Newton, en deeze wederom ten tyden van Archnnedes, wat 'er door hem verri-t is

Door middel van de Linie van^Bataille worden de Schepen, even gelyk de byzondere ledemaaten, die door de natuur in ons hghaam te zamen gevoegd zyn, als het ware, tot een geheel gemaakt.

Wanneer de vyand met zulk eene Linie flaan wil, zo is hy verpligt, om tegen dezeive als één lighaam te werken; terwyi men eene Vloot, die haare Linie daar tegen met formeeren kan, als half geflaagen reekenen mag.

Het is nu niet meer genoeg , om Zeeman te zyn, dat is, 0m een Schip door zee te kunnen brengen. Op de fpoedigfte wyze de Schepen in

eene Linie te fchikken. het by eii

raor den wind wenden in de Linie,

iet afhouden, de Linie over den an-

leren boeg te leggen, _ het hcrftdlen ;an de Linie van Bataille by 't ruimen of

du-aden van den wind, de voorhoe.

e3 1-et midden, en de agterhoede van

plaats

Sluiten