Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

Een belasting van 2 pr. mille, op alle inkoopen en verkoopen, 't zy publicq of uit de hand, waarin kooper en verkooper ieder de helft, en dus ieder 1 pr. mille draagen, en dit zou kunnen gefchieden door verhooging van de Zegels. — Somtyds wordt één party vyf,jn tienmaal verkogt,van den Zeehandelaar aan eenen Speculant, en van dezen aan anderen, dus zou dit middel verbazend veel kunnen opbrengen, en de Commercie fchier niets hoegenaamd drukken.

Een belasting op alle nieuwspapieren, uitkomende boeken, en brochures.

Een belasting op de Speel, Comedie, Concert en foortgelyke Billets &c.

Een ampele belasting op 't gebruik van alles wat niet in ons Vaderland gefabriceerd , gemaakt of verwerkt is, 't zy dit behoore tot kleeding, ei* raad, huisfelyk gebruik, of luxe.

Het dan nog ontbreekende, zoude kunnen vervuld worden, door middel eener algemeene belasting , op alle de ingezetenen: want allen deelen in de voordeden die de Commercie aanbrengt; en met den ondergang van de Commercie, is de ondergang van allen verbonden,

Hoe

Sluiten