is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamlyst van ruim zestien duizend perzoonen, welke door teekening getoond hebben te zyn voorstanders der Franschen, en haaters der oude constitutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

E. wan de HelderY

j. D. Pool f

W. vaD Dorp ' C. Tuip \Adeh, J. G. Potgieter | |L A. Hotzc jj G Janfen V G. Lannitsky I

G. vaD Beek I

H. van Tubbergh Ij •

G. de Groot [\ O. Janfen j J. vaD Dorp '

H. Vogel • S. Munnik

J. Reygmond ,\

P. Meyger ||

M. Groothuys «!

J. Teler j'

J. Schapers I

C. Streur \

C- Detens f Corporaah

P. Kanfclaar L en

J. C. Scheriing * Schutters

y Peters )

J. ten Brink i\

W, Esting l]

H- Bien j

J. Bekker I

J. fV. Radcl

J. Schut |

C. #artna

J H. Seustien {, J. H. Kantelman I! J. Blaauwpaart r J. van den Bofch I

D. Lem ï B. Többenh j ■f dit is het merk},

van A. Pelgrim | F. Suikerbrink JJ

In de Brandjpuye.

P. W. Blaauwpaart J. de Ruyter J. van der Saan W. Haantjes 11 dit is het Merk van J B. van Eera j R de Lange t dit is het Merk van P Meijer P. IVKcrgaD£ f dit is het Merk van A. DaDiels T. Westhuys W. Steenwyk I A. van der Veer I W* de Winkel n G- Horsman J vy. Steevenkóp, Schutter ï P. Caldenbach I J ChatteJyn j W. van Middevoort JS Havit I A Lpurs H. Meijer P- J. Runen < E. Hofkamp A. Redenburg J- Byart G. Verfteege t dit is het Merk v&fl A. Doon

C. Verveling

G. A. Jaagers j. H. Krans

H. Deppe

D. van Raait S. RiJder

I A. van Griethuyz* i F. W. Ummetoum