Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 27 g

by eisch en aanfpraake in fub'ftantie daar Ja gefield wordt

170,

Dat de Gedaagde een hoofdbeleider, of hoofdfchuldige, of immers Complice zoude zyn, aan het'quaestieufe oproerige', en voor den Souverain honende Addres, op naam vair de gefamendyke afgevaardigden uit de vernietigde Ge-noodfchappen , en Vrycorpfen aan Ridderfchap en Steden op den 12 Sept. 1787. geprazfenteert, waar van de Minute fub patel by aanfpraake is geannefteert.

Dat de condufie ten einde van de Eisch en Aanfpraake, dewelke op dit fundament gebouwd is, tendeert in de eerfte plaats tot een opentlyke Palinodje, Bannisfement buiten de Provincie, met infaam en inhabil verklaaringe, om eenig pubiicq ampt in deeze Provincie te kunnen bedienen;

172:

En in de tweede plaats, in eventum tot zodine meerdere, of mindere ftraffe, het zy een zwaare geldboete, als anderlints, als dit Hoog» adelyke Land-Droste Gerigte, na goede Justin tie in dezen zal vermeenen te behooren. 173.

Welke laatfle gedeelte van de Cönclufie in: zulke generaale termen legt, 174.

Dat daar door aan den Rigter volkomen de magt gegeeven wordt, om, 175.

Na maate dat hy by de behandelinge van %aken, en examinatie der ftukken, zal bevinden,

Sluiten