Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf.

19

Reinhart.

Ei! Ei! Hebt gy ontwerpen gemaakt om myne familie tot ftand te brengen ? Veel Obligatie: Laat die ontwerpen eens hooren. '

Vrouw van Zwetz. Met drie woorden dan. Uw Zoon zal Officier worden ; De Krygsdienst is de eerfte Pas voor eene burgerlyke familie om tot fatzoen te komen. Uwe Dochter zie ik kans om aan den Kamerheer Wilsdonk te verbinden , zo gy den eerften ftap doen wilt.

Reinhart. Dat is te zeggen, haar aanbieden? Eene beminnelyke Juffer met eenmoederlyk bewys van vyftig duizend daalders, en de expefiance van haar Vader — aan

eenen — laat ik zwygen! wegfmyten; in haar

verderf ftooten, — om zyne ambitie en uwe inzichten — te voldoen! Even weinig van dat

huwelyk als van het Vaandel voor myn Zoon.

Vrouw van Z w e t z.

Gy denkt en (preekt, ma foy, als de laagfte onder het Gemeen!

Reinhart.

De laagfte onder het Gemeen kan met eene ongefmukte taal eerlyke bedoelingen hebben, maar eene bédelende hoogmoed is minder te betrouwen.

Vrouw van Zwetz.

Nu verdraag ik uwe onbefchofdheden niet langer! —— Uw arm, Heer Overfte! wy gaan.

B 2 Over-

Sluiten