Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 De Geestdryvery of Jean Calas. David.

Gy bedenkt niet, dat zy een opregte belyderes van het katholieke kristelyke geloof is.

La Borde.

Zy kan afweezig, zy kan op een andere plaats geweest zyn. Dit ontneemt onzen yver zelfs den fchyn van eenzydigheid ten aanzien van religie. Moet zy ketens draagen, zy draage ze een' korten tyd ter eere van haar geloof, als een fieraad in deeze en in de toekomende wereld. Als Calas gevonnist wordt, is zyn vrouw en zyn zoon 'er mede in begreepen; want dat hy helpers en medegenooten gehad heeft, fpreekt van zelf. Lavaisfe en de dienstmaagd blyven 'er dan nog in de laatfte plaats over; en hoe ligt is deeze te redden!

David.

Ha! gy zyt een man! een waar apostolisch kampvegter in de kerk, een geesfel van ongeloof en kettery!

La Borde.

Daar zyn wy toe geroepen, Heer Collega. Wie zou in 't werk des Heeren nalaatig zyn?... Doch ftil! Ik hoor klokkengelui. Kom, Heer David. Naaide procesfie.

David.

Ik volg,

(Zy vertrekken.)

D E R-

Sluiten