Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vyfde Bedryf.

233

vtzzit) Aan u heb ik nog ééne bede, myn goede

Vader; Gy hebt my immers vergund u met dezen

naam te benoemen ?

Malvezzi, (na kaar toegaande.)

Myne lieffte; myne dierbaare dochter;

Vraag alles alles! Ach, konde ik u eenig genoegen toebrengen!

Euphemie.

Gy, myne ouders, myn Henrico, gy allen hebt my beloold myn dood niet te zullen wreken; ó dat

heeft my zulk eene gerustheid gegeven; Maar dat

is nog niet genoeg; — Rinaldo is arm ; Hy heeft niets buiten u; Hy is daarenboven —— ö God vergeef

hem alle zyne misdagen! ■ Gy,myn goede Vader,

voorkom ten minften zyne wanhoop; Geef hem het

geen gy my hadt toegedacht; Dat hy zig tot God

wende! - Hy heeft ten minften niet met voordacht

Wilt gy my dit belooven ?

Malvezzi.

Hemelfche Engelin, ik wil alles. 'Hy gaat/nikkende naar zyn ftoel te rug.)

Euphemie.

Ongelukkige Rinaldo! wat zal hy lyden ! Zegt

hem, dat ik hem alles heb vergeven; —- en God is nog veel barmhartiger dan de menfchen! Voorkomt zyne wanhoop. — Ach! ach ! geweldige ftee-

ken! — Nu het zal haast bet— Ik zal haast

verlost.... ó wee! wee! (Elk ff ringt op; Haa-

P 5 re

Sluiten