Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23+ E V p h e, m i é.

re fmarten wórden /leeds heviger.') ó maakt my de

fcheiding niet moeyelyker verfchoon -- ach!

door lyden inde - heerlykheid! God zal

my fterken. ó myne Moeder! die traanen van U

vermeerderen.... (Zy bedekt haar gezicht met de hand.)

Theresia. Myn dochter!

Contarini. Myn kind!

Henrico.

>■ allen te gelyk.

Euphemie!

Euphemie, (met eenige kleine levendigheid)

Het is weêr over. Nu voel ik niets meer. Aan

U heb ik ook nog eene bede, myne beste moeder

Dit goede meisje heeft my zo lang en zo trouw gediend; Laat zy myne erfgenaame zyn. Kom hier

Emilie. (Emilie gaat naar haar toe.) Wees altyd

wys en deugdzaam, dan zult gy gelukkig denk eens

aan my een kus fteeds deugdzaam

Emilie. Beste •— allerbeste...

Euphemie, Qeen poosje /lil gelegen hebbende.')

Al myn bloed is in vuur veranderd, . Hoe

fmar-

Sluiten