Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf.

n

TIENDE TOONEEL.

Julia, alleen.

Ja Desormes! uwe traanen zeggen my genoeg! — Ongelukkige Klementine! Zy zullen malkande¬

ren niet weder zien!

ELFDE TOONEEL.

Julia, Germain.

G e' r m a i n.

Waar is toch Mynheer de Valville, Julia ? zyn vader heeft al over een uur naar hem gevraagd.

Julia.

Ik weet het niet. Dat is nu al verfeheiden reizen dat hy eerst laat 's avonds t' huis komt ,• Dat plagt hy zo niet te doen. Uw meester wordt ongeregeld, Germain.

Germain.

Zo Mynheer de Sirvan het wist, daar zou een huis leggen ! Wy weten hoe haastig hy is! Daarom fpreek 'er. maar niet van. — 't Is de losheid van de jeugd,

die zig ligt laat verleiden. En vooral zo men

de jonge lieden geeneordentelykevryheidvergunt! — Eene overmaatige ftrengheid doet hun al zo veel kwaad als eene al te groote toegevenheid.

Julia.

Wat hadt Mynheer de Sirvan hem te zeggen ?

B 4 Ges-

Sluiten