is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierde Bedryt.

IS

ken! —— Stel my niet bloot om te morren tegeri den Hemel, om dat hy my met zynen donder niet verplet! — Bewaar my voor wanhoop , woede, en..„

De Franval.

Onzinnige! wat taal durft gy uitflaan! Keer van uw wanbedryf te rug; toon berouw! beter u...

De Sirvan, {tot Klementine, in diepe droefheid.)

Klementine! Myne dochter! — Myne lieve dochter! Het is uw Vader, die u in zyne armen drukt.

Klementine, (tot haar zelve gekomen, maar zeer verzwakt.) Myn Vader hoor my, en gy, die hier tegenwoordig zyt, hebt medelyJen met myn ongelt k. „

De Deugd en Vaderliefde huisvesten in myn hart; Ik ken en eerbiedig myne plichten; Ik kan, ik wil, in alles gehoorzaam zyn, maar de liefde.. eene zuivere liefde, voor zulk een edele ziel!... Waarlyk een edele ziel, Vader! Hy is niet iehuldig ; "y kan

niet fchuldig zyn ; Hy is voor geene laagheden

vatbaar. Wacht u van zyn zaiver bloed te ver'

gieten ! Het zoude in het laatfte gerichte wraak tegen u roepen; en uw vruchtloos berouw zou hém geen leven wedergeven , dat door moorddaadige handen verkort ware. ( Zy wil zig aan haares Vaders voeten •werpen, dog valt in het opryzen zydelings over, en wordt door Julia gevat, en weder op den ft oei geplaatst.) U vooral, myne Julia, bezweer ik.... Ik

kan niet meer ! Breng my van hier! Ik moet

niet