is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I e r d e bedryf. SS

ACHTSTE TOONEEL.

De Franval, Desormes, Karel, Lode* wyk, eenige bedienden.

Karel.

Neem niet kwalyk, Mynheer, dat wy uit hoofde

van de flipte bevelen van Mynheer de Sirvan. Gy

hebt die zelf gehoord, — uwe nadere orders komen vragen of wy ons nog langer afwezig moeten houden?

De Franval, (op een toon van droefheid?)

Gy betracht uw plicht; Maar deze ongelukkige,

myne vrienden! is myn Zoon! Behandelt hem

met den eerbied, die hem toekomt. — Hy zal u

niet ontvluchten; Ik ftaa daar voor in. Hy is

niet fchuldig! — Het zal blyken.— Hy verdient uw

medelyden! -— Uwe liefde. ó Hemel mocht ik

het geluk hebben van nog tyds genoeg te komen!

Einde van 7 vierde Bednf.

F 3 VTFDE