Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 De verbeterde Zoon.

bedwelmd! ik wenschte dat ik meer heerfchappyover my zelve had! Nu zie ik weder het kwaad, maar hoe fluiten wy het?

Abt Flacourt.

Door U voor ecnigen tyd van uwen zoon te berooven, om hem verbeterd te rug te ontvangen.

Mevrouw de Beaufond.

O Mynheer de Abt, gy weet, niet, Gy kunt niet voelen, hoe zwaar het middel is, dat gy my voorflaat'.

De Heek. de Beaufond, de Vader,

Mevrouw, gy behoort evenwel....

Mevrouw de Beaufond.

Ach myn dierbaare Echtgenoot! Ik onderwerp my aan alles, wat gy begrypt best te zyn; Doch hem niet te zien, zal my zwaar vallen.

De Heer de Beaufond, de Vader. Marretje, flel u gerust, u en uwen zoon zal voldoening wegens den ontvangen hoon gefchieden. Gaa nu naar de keuken, en nuttig uw ontbyt; Ik zal u ftraks nader zien •,' thans moet ik afzonderlyk met Mevrouw en met myn Vriend fpreken.

ZE-

Sluiten