Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Bedryf. 233

zalig, uiterst rampzalig, zyn; en ik ben liet;

Ook Leonora's fchoone Ziel moest voor het onweerilaanbaar geweld van 't Goud bezwyken. (Hy ziet den Baron aankomen, en wil vertrekken.)

ELFDE TOONEEL, Lemberg, De Baron, wet hoed en degen.

De Baron. Het is my zeer aangenaam, waarde Lemberg, dat gy, wegens het gefchiletje, dat wy gehad hebben, myn huis niet hebt verlaten.

Lemberg.

Ik verft»'die herinnering, Heer Baron! Uw Ge-

hoorzaame Dienaar! (Hy ^aakt eene bui.

ging, en wil gaan)

De Baron, (Hem tegenhoudende)

Waar wilt gy heen ?

Lemberg. Voor altyd een huis verlaten, daar ik begryp dat ik te veel ben.

De Baron.

Daar gy te veel zyt ? Ik verltaa u niet. Ik had nooit gedacht,dat gy een gerechtelyk verfchil.en dat daarenboven nu beflist is, ook in het Burgerlyke leven zoudt willen overbrengen.

p 5 Lem-

Sluiten