Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934ÖE Verstrooide Vrouw Verbeterd, Lemberg.

Ja! Ik had zo veele zaaken niet verwacht; En evenwel...

De Baron. Hebt gy myne Zuster gefproken?

Lemberg. Om Gods wil, Baron , dryf my niet tot het uiterfte! — ik kan de befpotting maar tot een zeer hagen trap verdragen.

De Baron. Befpotting? Wie befpot u dan?

Lemberg.

Die vraag doet Gy my ? Nu wel aan! Ik

fchroom het niet te zeggen; Ik wil het u zeifs duizend, en duizend, maal herhaalen; Ja! Ik bemin Leonora! Ik aanbiJ haar.

De Baron.

En waarom zoudt gy fchroomen dat te zeggen? Wat verhindert u myne Zuster te blyven beminnen ?

Lemberg.

Breek eenen Vogel de vleugels; En vraag hem dan, waarom vliegt gy niet ?

De Baron.

Maar men moet u, jonge Heeren, de vleugels

wel

Sluiten