Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 de Vaandrig;

TIENDE TOONEEL.

De Baron, De Doctor, De Overste, Jacob.

Jacob.

Juffrouw Dalem zendt my, om aan Mynheer te vragen, of het Rydtuig, met dit mooije Weder, niet ingefpannen moet worden?

De Doctor, (fiil.)

„ Myne vermaaning heeft effect gedaan by Juf-

„ frouw Dalem; Nu dat is goed." Gy moet

zeekerlyk eens gaan ryden, Mynheer; Ik raade het u flerk.

De Baron.

Nu laat het Rydtuig dan terffond klaar gemaakt worden, Jacob.

ELFDE TOONEEL.

De Baron, De Doctor, De Overste.

De Doctor.

Hebt gy het aangetekend, Mynheer?

De Baron.

Wat?

De Doctor. Die vyftig Dukaaten, die gy my leenen zoudt.

De

Sluiten