is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Bedsh. 8$

De Overste, (Jlil.) „ Wat duivel is dat? Nu ben ik deerlyk in de war.

Had ik toch myn bek gehouden." -

Zo het niet onbefcheiden is, wilde ik wel vragen,...

De Vaandrig.

Hoe ik aan dat geld gekomen ben? O myn

lieve Heer Overfte, vraag vryelyk; Van gant-

fcher harte; — Vriendenen Vyanden, —— Bekenden en Vreemden, wil ik het vertellen; Dus moet eindelyk myn Weldoener myn levendigen dank te weten komen; Eindelyk moet zulk een edelmoedig bedryf den lof verwerven, dien het verdient, en andere groote zielen worden opgewekt. . . .

De Overste. Gy maakt my zeer nieuwsgierig; Mag ik vragen...

De Vaandrig. Heden morgen, terwyl ik by de Freule was. . . .

De Overste. Waart gy alleen by haar?

De Vaandrig.

Neen! Juffrouw Dalem was 'er by. ——— Heden, met den aanvang van de maand, door myne

Schuldeisfcheren gedrongen, zonder geld —

zonder Crediet; Heden, daar ik het een en

ander zo hoog noodig had, fchonk my een onbekend Weldoener honderd gouden Louifen, door een Wisfel in een Brief.

F 3 De