is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T w e é d fi Be» r f> v. $? De Vaandrig.

( Dan moet de opperfte Zegenaar hem vergelden!

„ ED) wii hy geen dank van my ontvangen,

dan zal ik, 'op 't gezicht van eiken Menfchenvriend, by my zeiven denken; Dat is misfehien de Man! En ik zal myne ftille gebeden tot God voor hem opzenden.

De Doctor.

Misfehien ontdekt hy zig fpoedig aan u. ■■ Wilt gy my nu ook eene vraag veroorloven ? De Vaandrig.

Welke?

De Doctor. Gy weet ik ben Doctor; En uw welzyn gaat my ter harte; Zyt gy ziek? — Of zyn de Medicynen, welken gy uit de Stads-Apotheek krygt, met voor u gefchikt ?

De Vaandrig.

Neen. (ftit) » o God!"

De Doctor. Genoeg. Verfchoon myne nieuwsgierig¬

heid ; Zy bedoelde een goed oogmerk.

De Vaandrig. Ik ben daar van verzeekerd; Dog zwys toch , bid en betuig ik u; Myne rekening is betaald.

n De XVII. Deei» °