is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j/o D* Twee Lusters.

VIERDE TOONEEL.

Grasman, pRESsé, Mar c arietje, Jan». je, Mtvisouw Grasman, met een trotfe houding inkomende , beantwoordt de groete van den Advokaat met een kleine hoofdbuiging, en zet zig, zonder te fpreken, aan de Ontbyt-Tafel.

P r e s s é.

Mevrouw ik heb daar eene alleraangenaamste ken» nis in uw Huis gemaakt.

Mevrouw Grasman, (ziet hem eenige oogenblikken fterk in 't gezicht, zondereen woord te fpreken, en tapt zig een kop Kof fy; Tot Margarietje.)

Wat zegt hy?

P r e 5 s é.

Ik heb Mejuffrouw uwe Jongde Dochter eenige keeren gezien, maar ik had nog nooit de eer gehad van haar te fpreken; Dat geluk is my heden ten deel gevallen; Ik ben bekoord van haare aanvalligheden. Mevrouw Grasman, (ziet hem op dezelfde wyze aan als fitraks, en eet ondertusfchen. ftil.)

„ Die Zot."

Mar-