Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Bedryf. 531 Margarietje. Het is eenonvergeeflykwanbedryflEeuSchelmftuk. Grasman.

Zo befchouw ik het ook in den Advokaat; Die heeft haar verleid.

Mevrouw Grasman. Verleid? Zy moest zig niet laten verleiden.

G r a s m a n.

'T is uw eigen fchuld! Hadt gy haar betere opvoeding gegeven , zo zou zy beter geweest zyn.

Mevrouw Grasman.

Het is uw Kind zo wel als 't myne.

Grasman.

Gy hebt haar groot gebragt; ByU is de eeifte oorzaak van al het kwaad!

Mevrouw Grasman.

Gy zyt een Dwaas, en een Barbaar! Beink

de oorzaak? Ik kan u niet langer onder myne

oogen zien. (Zy vertrekt fchielyk.')

Grasman, (zyn hoed en rotting ne. mende.)

Bulder vry uit! lk gaa onderwyl zien, of-

ik zelfden Advokaat kan belopen; Zo Ferdinand onderwylen komt, Margarietje,laat hy my hier wachten.

P 4 - ZES-

Sluiten