Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 De Vergenoegde Philosoot.

mogelyk geweest dit bekoorlyk ,en vreeslyk ver» blyf te verlaten*

Mevrouw de Roselle. Hebt gy uwe liefde aan myn jonge Nicht latenblyken ?

D eschamps.

Nooit zal ik my aan die vermetelheid fchuldig maaken; Neen! Heeft myn hart onder het lieflyk geweld, dat my tegen myn dank heeft hier gehouden, moeten bezwyken, ik heb ten minden myne tong bedwongen , en zal die altyd bedwingen, daar

wórde van my wat wil. Verfchoon my,

daar is Mynheer, hy mocht myne verwarring zien..— Mevrouw de Roselle.

Neen gy moet niet weggaan.

TWEEDE TOONEEL.

Mevrouw de Roselle, Deschamps, De Heer du Beaufobt.

Du Beaufort (tot Deschamps.)

Gy moet om My niet vertrekken; — Gy

moet geen acht op my (laan; Ik wandel, zonder bedoeling, maar eene neiging van voorkeur trekt my dikwijs herwaards.

Mevrouw de R o s e l i e. Ja het is een lieve Koepel; Eenzaam en echter by het kaste.1.

D u

Sluiten