is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D { r o i Bedkyf. 1?*

AtwoiTnïi Ja daar moet gy uw best toe doen; Wat goeds kan ongeduld of geweldige drift uitwerken? . W E s t E i; Ni Ydele poogingen! De dood is myne eenige vet* troosting zo My dood is,- Ik wil, ik moet, mys lieve Tom , myne dochters echtgenoot, myne So> phie's Vader, onzer aller wellust, niet overleeven. Mevrouw S j m ivt e k. Om uwe dochter, Vader, om uwe Sophie, om

ons allen, bedaar, en houd u mannelyk! ■ Zal

ik, myn man verliezende, ook myn Vader moeten derven?

Juffrouw Miller. Akelig vooruitzicht!

Mevrouw Summer. Ik wil myn eigen leet, om het uwe te verlichten, zo veel ik kan, in myn boezem verkroppen; maar beloof my, dat gy ook uw best zult doen om

uwen geest te'bedaaren. Groote God! Zoude

ik van Echtgenoot en Vader te gelyk... Ach

Vader!

Alworthy. Ik moet al weder myne bedenking herhaalen, die my , hoe meer ik 'er op peins , des te gegronder voorkomt; Ja, ik voel eene vertroostende hoop im myn hart, die llecds in kracht toeneemt; Daar is eene heimelyke Item, die my zegt; „ Jones leeft." Juffrouw Miller. Dat zelfde word ik ook van binnen gewaar.

Al*