Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ Egmont

Buik, een Hollander, Soldaat onder ëgmost*

j et t er.

Laat my uwen fchoot op halve winst over, dart zal ik de Ileeren bntbaalen: ik ben hier al zo lang geweest , en heb zo veel beleefdheid genooten, die my tot een fchuldenaar gemaakt heeft. Schiet ik mis, dan is 't zo goed alsof gy gefchooten had. Soest.

Daar zou ik wel wat tegen kunnen hebben: wanc ik verlies 'er eigenlyk by. Doch, het kan my niet fcheelen, B uvk ! fchiet maar toe !

B u y k , fchiet.

Welnu, gekje! je dienaar! Eén! Twee! Drie! Vier!

Soest. Vier kringen ? Welnu! het is goed.

Allen.

Lang leeve de Koning! hoezee! hoezee! hoezee! B u v K.

Ik bedank u, Heeren! Meester? —— dit zo» al te veel weezen. Ik bedank voor deeze eer.

j e t t e r.

Deeze eer hebt gy u zeiven te danken.

Rdïsum, een Fries, een doove Invalidt, . Laat ik n zeggen !

Soest. Wat zult gy zeggen? oude mant

Sluiten