is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E'e r s t e B e d e y f. 80ï

Louise (Ter zyden?) Ik beef. —— Wat of het toch wel is, Amalia. (Bedaard?) Wees toch geen kind. Wanneer hem iets overgekomen is, waarom zoudt gy dit voor my willen verbergen?

Raadsheer.

Welnu , zekerlyk ; gy moet het toch eenmaal weeten , Mevrouw ! Het ééne been is hem door

een kogel verbryzeld! Dit is het al,

Louise.

Hemel ! Seynsburg ! (Haare verbaasd'

fieid, ontroering en fchrik is zeer blykbaar?)

Amalia. ( Ontveinst haare verwarring.) In ernst !

Raadsheer.

Zeer zeker! 't Is waar, men heeft hem dit verlie» door eene Compagnie vergoed.

Charlotte.

De drommel haal* zulk een vergoeding! ■ <

Een been meer of minder dit zegt hier nog al

zo iets! Een hinkende egtgenoot, foei , foei!

Amalia. (Die zich ondertusfchen her fielt.)

En het is u wezenlyk ernst, om my een proces aantedoen, ingevalle ik met den Graaf mogt trouwen ?

Raadsheer, ê Neen! Ik wensch u den zegen des hemels.

N 5 Ama-