is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

Het Weeskind

Hoe verleegen is zy! (Langzaamerhand komt hy meer tot zich zeiven, en in die levendigheid welke hem figen is.)

Louise. (Doet het boek toe: haare verlegenheid vermeer* dert.~) Graaf. Is uw klavier ontfteld, Mejuffer?

Louise.

Myn hoofd! Mevrouw van Heerefteen

ontving u niet, zo als zy had moeten doen; dit maakt my ongerust, want ik zag, dat het u griefde. Graaf.

De koelheid van Mevrouw is my indedaad zeer onverfchillig. — Eene beleefdheid, die de wellee-

yendheld verëischt is verre van liefde! Zo>

ik my weleer verbeeld mogt hebben haar genee. gen te zyn, begryp ik thans wel, dat ik my be-

droogen heb. Eén ander, veel zachter en

tederer gevoel dat ik toen niet kende

is lie.'de.

Louise. (Ter zyden.) Hy bemint haar niet, en bemint evenwel. Graaf.

Is 'er iets, dat ik waardig keur te wenfchen, het is dit, dat de tedere vriendfcbap, waarvan gy my in uw dertiende jaar verzekerd hebt, nog in uw hart mogt huisvesten: dat ik u thans als een man even zo waard zyn mogt, als ik nog een kind zynde was. Dit zou my myn droevig lot zeer verdraaglyk maaken.

Louise