is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ca Het Mislukt Bedrog.

voorige ftem.) Mevrouw Gerhard ? In haare eigene koets? Die zottin! Niet by de hand! (Haare eigene ftem.) Voort! Ryd toe koetzier ! (vertrekt met Sternberg.')

VYFTIENDE TOONEEL.

Justina, Gerhard.

Justina.

Mynheer Gerhard! De eene herroeping verdient de andere. Ik bidde u even zo hartelyk om verfchooning wegens myne onbeleefdheid , als ik u. geiuk wensch. Gy hebt eene heerelyke keu¬

ze gedaan.

Gerhard, half overluid. Ik ben te vreede.

Justina. Het opgeruimdfte meisje van de geheele ftad.

Gerhard. Slaaperig fchynt zy niet te weezen. ' .

Justina. Die zal u de kramp, verkoudheid, en zwaarmoedigheid weglagchen.

Gerhard, ftil. Of wegërgeren.

Justina, met eene toeneemende levendigheid. Lof en dank zy uwen goeden inval! Nu luik ik ook weer op. Nu legt myn kook en braadkunst niet meer braak. Nu kryg ik over dag andere gezichten .. te