is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óo* Het Mislukt Bedroo,

Gerhard. ' Men moet alles niet hooren.

Justina, zingende.

Men koor' noch zie op alle dingen.

Dit is 't geheim, dat de echtenjlaat Geluk verfchaft, en de echtelingen

Behoedt voor onrust, twist, en haat-

Onthoud dat rympje.

Gerhard. Meisje ! Gy zyt uiigelaaten.

Justina. Uwe bruid heeft my befmet.

Gerhard, zich in den leunjloel omkeerende. Ach ik wilde wel. . . .

Justina. Gy zucht, om dat gy u in ftaatfie zultaankleeden.

Gerhard. Gemaklykheid is myne ftaatfie.

Justina.

Maar gy zult toch tot de avondmaaltyd....

Gerhard, haar verdrietig in de reden vallende.

Ik eet immers des avonds nooit.

Justina. Is heden dan niet de ondertrouw?

Gerhard. 6 Kwel my zo niet; de ooreu doen my buiten

dien