Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-,go Fiesko or de Samenzweerïn&

F i e s k o, omhelst hem vimrig. Edel jongeling! dank zy het lyden myner gemalin , dat my zulk een waardige kennis verwerft. Ik gevoel al het fchoone van uwe verftoordheid, maar ik zal niet vegten.

Bourijognino, treedt een ftap te rug. De Graaf van Lavagna zou te bloode zyn, zig aan de eerftelingen van myn zwaard te waagen? Fiesko. Bourgognino, tegen de geheele magt van Vrankryk , maar niet tegen u ! Ik vereer dit waardig vuur, dat voor een waardiger voorwerp blaakt. de wil verdient lauwrieren, maar de daad zou kinderagtig zyn.

Bourgognino, getergd. Kinderagtïg, Graaf? De vrouw kan over mishandelingen flegts weenen. ——— Waarvoor is de man gefchikt?

Fiesko. Ongemeen wel gezegd, maar ik vegt niet.

BcfüRGOGNiNO, keert hem den rug toe en wil gaan.

Ik zal \i veragten.

Fiesko. met levendigheid.

Waarachtig Jongeling dat zult gy niet, al zou de deugd in prys daalen (Jty vat hem met nadruk by de hand.) Hebt gy ooit iets voor my gevoeld , dat men — hoe zal ik- het zeggen ? — Eerbied noemt?

B O ü 1-

Sluiten