is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede T o o n e e l, 75 Hassan, roept naar buiten,

Holla! Holla!

Fiesko. Gy zult zo ordentlyk het huis door de deur dragen. (Het volk komt met geweld naar binnen, de deuren worden verbrookcn.')

AGTSTE TOONEEL.

Fiesko, twaalf ambagtslieden.

Allen, Wraak tegen Doria, wraak tegen Gianettinó,!

Fiesko. Met bedaardheid, myne landslieden! Dat gy allen, my dus uwe opwagting maakt, is een blyk van uwe goedhartigheid. Maar myne ooren zyn delicater.

Allen, onftuimiger. Te gronde met dien Doria !Te gronde Oom en Neef.

Fiesko, die hun lagchend telt. Twaalf man is een magtig leger ....

E e n i g e n.

Deeze Doria's moeten weg. De Staat moet een. andere gedaante hebben.

Eerste. Onze vreederechters de trappen aftewerpen —— de trappen af! onze'vreederechters!

,T w eed £, Denk eens Lavagna, de trappen af, toen zy hem by de verkiezing tegenfpraaken.

A l-