is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede B i de ï r, p>

Heer over Genua? Zult gy uw masker nog

langer draageu? of wat zal ik antwoorden? F i e s k o.

Antwoorden? Wagt! De vrucht is toch ryp.

Weeën kondigen de naderende geboorte aan.

Genua ligt op het blok, zult gy antwoorden, eri myn Heer heet Joan Louis Fiësko.

Hassan, zig met blydfchap uitrekkende.

Wat ik niet al aanbrengen zal, dat het een aart heeft, by myn hondsvotfche eer! Maar kom, lugüg op, vriend Hasfan. Ten eerlten in een Wynhuis! Myn voeten hebben handen vol werks. —— Ik moet myn maag wat te goed doen , dat hy by myn beenen een goed woord voor my doe. (Hy Saat fihielyk weg , doch komt /heil terug.) a propos, dat had ik haast door 'tfnappen vergeeten. Wat tusfchen uw Vrouw en Kalkagno gebeurd is,

had gy gaarn willen weeten? Men liep eert

blaauwe fcheen, Signor, en dat was het alles. (Hy loopt heen.)

ZÈSTIENDE TOONEEL.

Fiesko, by zig zeiven.

Ik beklaag u Kalkagno. Kost gy denken

dat ik het gevoelig artikel van myn huwlyksbed prys zou geeven , als de deugd van myne Vrouw, en myne eigene waarde, my niet het fterkfte handfchrift tot myne gerustftelling gaven ? Doch deeze betrekking is my wellekom. Gy zyt een goed Soldaat, dit zal uwen arm tot Doria's ondergang

II. Deel. G aajs