is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s28 Ontrouw uit Liefde.

ZEVENDE TOONEEL.

B h u n s d o It p.

Bedaardheid is beter dan drift dat

is waar, maar al te waar, doch niet zo ligt gëoeftnd, lieve Stor, als het zich wel zeggen laat. — Ik heb reeds vyftig jaaren den vervloekten heet kop onder het commando van Hedaardheid willen brengen , maar nog heeft hy geen fubordinatie geleerd

1 terftond bruist hy weder op raast

ja, als 'er geen Stor was zyne Philofophie

Is goud waard ondervinding heeft zte hem

geleerd , en dat is de beste leermeesteres. (Hy gaat naar de tafel, daar de opengebroken brief ligt.)

Moet ik ook hier bedaard zyn , Stor zo

veel het mogelyk is. Wat nu te doen -

den fmaad met den kling wreek en? Brunsdorp , Brunsdorp ! Dat zou een lompe trek

zyn , Amalta's eer was dan bevlekt, en de

oude gryskop zou uitgelachgen worden. Een

fchot voorliet werk (laan? Dan moest ikTo-

bias tot myn vertrouwde maaken, en dat kan wel een Franfche Comediënmaaker doen , maar ik bedank voor de klucht. (Hy bedenkt ziek een weinig.)

Goed, zo moet het zyn de brief was met

ons familie-cachet toegemaakt wie daar

Jan!

(Een bediende.)

Breng my een kaars. (Hy gaat peinzend

het tooneel over.) Ja zo moet het blyven ik

red myne vrouw de jonge fnaak moet Go.1

dan-