Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tooneelspel. 235

Brunsdorp, zich losrukkende, doch zoekt de waare oorzaak te verbergen.

Laat my gaan, Iaat my gaan!

(Hy loopt fchielyk heen.) - "v t ELFDE TOONEEL.

A m a lu, zeer onflteld.

Nog nooit heeft hymy zo loei bejegend 'tis

onmogelyk, of hy moet alles ontdekt hebben , en hoe dan, Amalia? Zal hy my gelooven willen, dat ik uit liefde , uit verfchooning voor hem , den fchyn van ontrouw heb aangenomen ?

TWAALFDE TOONEEL.

De Frrule van Altena, Amalia.

Freule van Altena.

Wel nu, ma Coufine. Tobias is wederom,

■ en de Luitenant zal komen. Maar zeg my eens, hoe ziet gy 'er zo bedeesd uit?

Amalia. Ik ben zeer verlegen, gelyk het ook niet anders zyn kan.

Freule,van Altena. Is 'er wat met den Baron te doen geweest ? Hy zag 'er zo woest uit, en liep myfnelvoorby. Morbleu, wat was dat voor een gezicht! Is 'er wat voorgevallen ?

Amalia. Het moet zekelyk het gevolg van een rusteloos gemoed ,

Sluiten