Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Dorppredikant.

durf my waarlyk nauwlyks Iaaten zien. Had

ik geweeten dat uw Excellentie

Lord.

" V\T3t al complimenten! Zje my toch een*

vooiai als uw huisgenoot aan.

Vrouw Primrose. Ach lieve God, Uwe Excellentie — wy zyn waarlyk zo veel goedheid niet waardig. — En die lompe meisjes hebben u niet een verzogt te

gaan zitten. Een ftoel, meisje, fchielyk —

{Sophia brengt een ftoef) De leuningftoel — de leuningftoel, onnozele meid, —

lord. (terwyl hy haar tegenhoudt.) Ik dank u, ik dank u, lieve Vrouw — neem het maar niet kwalyk , dat ik zo zonder omflandig. heden hier gekomen beu — ik heb een jagtparty hier in de buurt.

Vrouw Primrose. , Het is my zeer veel eer, dat uwe Excellentie

— maar waarmede kan ik u dienen. Een klein

morgenontbyt — zo goed als ik het heb. Lord.

Zeer verplicht voor alles — ik kan my buiten

dien niet ophouden. Myne Jagers wachten op

my —— maar mag ik wel zo vry weezen deezen middag, als ik van de jagt kom, een kopje thee by u te komen drinken.

Vrouw Primrose.

Ach uw Excellentie dat is immers de grootHe eer, die ons kan overkomen.

Lord.

Sluiten