is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede B e d r y r. 73

Doctor Primrose.

Van uwe hand eifche ik haar af. Geef my

myn kind myne Olixia weder. ■—

Vrouw Primrose. Heb toch mede'yden met uwe ongelukkige vrouw 1

Doctor Primrose.

Te Iaat — te laat — maar ik zal gaan ■

(Jerwyl hy zyn hoed en Jlok neemt.)

Vrouw Primrose. En waar wilt gy heen?

Doctor Primrose.

Naar den fchelm, den Lord

Sophia Groote God! hy zelve redde my immers.

Doctor Primrose. Om zyn duivehch plan des te meer te verbergen. Gods wraak over hem, want hy is zelf

een roover. — (Hy wil heengaan, een oude Boer komt fchielyk in de kamer.)

DER. TIEN DE TOONEEL.

Een oude Boer, es deVooricen.

De Oude Boer. Red u toch, Heer Pastoor, — red uw huis cn

have — uw huis flaat in den biand — de

ligce Jaaije vlam flaat het dak uit. (Het huis.

E 5 ge.