Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde B e d r y r. 2.9

fchuldig. (tusfchenpoozing) Toen my uw

moordersrot hier naar toe fleepte , leefde haar broeder nog.

F l a v 1 v s.

Hy leefde nog ? Myn Segestus , myn

zoon 1

DERTIENDE TOONEEL. De Voorigen, Segestus.

Segestus. In uwe armen, myn vader!

Flavius. Goón! Wat is dat? , Lesbia.

Broeder!

(Zy fpringt van vreugde rond, vervolgens vat zy zyn hand, en drukt die aan haar borst ) Nu is het my hier weder zo ligt.

■Flavius.

Gy leeft ? Ik druk u weder aan mynen

boezem! Alvermogende Godheid, die my

myn zoon te rug zendt; voor deeze weldaad weet het dankbaare vaders hart geene woorden ' te vinden.

P 3 Les.

Sluiten