Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 üs gelukkige dwaling.

Lizette, (ter zijde tegen Sophie in 'r heengaan.) Wel nu! wat zegt gij er van ?

Sophie, (op dezelve wijze.) Dat een beminnelijk en deugdfaam man zeer gevaarlijk is voor een gevoelige vrouw'.

ZEVENDE TONEEL.

Luville, (alleen.) Welk een bekoorlijk meisje ! welk vuur in hare ogen! en welke zedigheid in alle hare daden! in waarheid , ik had veel goeds van Sophie Delval horen zeggen, maar dit meisje door haar opgevoed geeft er mij de hoogdeverwagting van! — Neen! nooit heeft een vrouw zodanig een indruk op mijn hart gemaakt! het geen zij mij gezegt heeft

in 't heengaan heeft mij 't hart doen kloppen.

Wat zoude het zoet wezen van door haar bemind te worden, maar indien haar ziel beantwoord, aan hare uiterlijke hoedanigheden wat zou het verfchrikkelijk wezen van daar misbruik van te maken!

AGTSTE TONEEL.

Andries, Luvili.e. Andrie s, (in V rond ziende.) Wel dekfels! ik vhjde niemand, ik.

Lu-

Sluiten