is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

De Gedienstige.

vrouwen ... en de duivel . . . maar ik zou gezworen hebben, dat Florival. . . .

Dervieux. Wel nu, mijn Heer! ik ben het die zijne omftandigheden weet, die hem aanraad zijn huis te verkopen , want dat is de beste partij die hij nemen kan.

B e r t a c.

'T is wel dan; als hij 't toch verkopen wil, 't is mij om 't even, mijn geld is zoo goed als dat van een ander ; zou ik 't niet nog eens kunnen zien voor dat wij den koop fluiten?

Dervieux.

Wanneer je zult gelieven ; morgen, van daag, aanftonds zoo je wilt; ik hou niet van de zaken flepende te houden.

B e r t a c

lk waarlijk ook niet; ja! of neen! zie daar mijn wijs van handelen; wil je dat wij er ten eerften naar toe gaan?

Dervieux.

Gaarne.

B e r t a c.

Vergeef 't mij, Mevrouw d'Elbon! dat ik UE. zoo fchieüjk verlate, maar zaken. . . .

Mevrouw d'Elbon.

Moeten boven alles gaanj verzuim niets, Commandeur!

Eer-