Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

Jicn) van den luchtbol —van de rijdende anUIerij, van den aart en het gebruik der gtrllot'me.

Dit zij genoeg van ons oogmerk — De dag, waar op wij voor het aigemeen verfeiiijncn , zijnde de eerfte dag van hec jaar I7<H, vordert nog een heilwensen, op dat wij met de uitfpruitfcls der waare menfehen - liefde, als met de palmtakken van vroede en vricadfeliap in de hand, verwelkomd en omhelsd worden.

Kermt toe in vij'/.a'd cn verpand

pc ninde Landgenooten ! Door wijsheid zal ons Vaderland

Zijn glorij zien yergrooten, }l'ie wijs is, kiest een veilig pad, En vindt zijn onwaardeerbren fc/iat

In deugd en waare grootheid: Ons hart kent dus geen beter wensch, Dan wijsheid aan den vrijen mensch;

Zo flervtn dwang en fnoodheid.

Wis

Sluiten