is toegevoegd aan uw favorieten.

De wereld-beschouwer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

WERELD-BESCHOUWER* N°. li.

Het pr'msUjk hart, al vrOeg door zucht naar roem beflormd^ Peragt een lafe rust, door kunde en deugd gehaard;

%én ALEX ANDER, vmeg tot oorlogsmoed gevormd, Was met een ALBA en CARTOUCHE ie eer der aard.

IETS OVER HET OORLOG.

Ik fla daar zo even een vrij oud bock op, ten titel voerende • Het Leven van FERDINAND ALVARES de TOLEDO, Hertog van ALBA, in het haliaansch iefchreven door den MARE VIS VAN ALTÓRGË, in het Jaar ïjoi, en iets, dat mijn aan-* dacht hier vooral trof, was het zeggen van den fchrijver: * dat de jonge Hertog, zaliger gedachtenis, den Oorlog uit „ alle ambagten verkoos, en zich van moeders lijf af hierin

„oerenae: ia! dat hli zelf Uofï in een iuvkien InnnpnrV nW

„kleine foldaatjcns fpeelde, kleine forten belegde en vero„ verde , en zijn valhocdjcn als een ftormhocd geblikte., „waarom hij dan ook in dit ambagt zo vroeg vollecd was i,en uitmuntte, dat zich de weield hierover vctta^d.-.5

L Nu