Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3$

En word door't deugdfaamst volk ontfangen als een broeder; Eén achtloos oogenblik doet my, zo groot in fchyn, Verrader van een' vrind, en heiiigfchender zyn! Dit is 't niet alles, neen! 'k Verlaag myzelv'tot veinzen, Bedek op 't fnoodst een' vrind myne innige gepeinzen, Verzwyg hem myne fchuld , om door een nieuw verraad Te redden die ik ftortte in haren jammerftaat, (ten , En troost een' deugdfaam'man in 't wee dat hem doetztichOm'toffer van's lands wet zynmagt te doen ontvlugten!... Ach! wilt gy dat üw hart beftendig deugdfaam blyv', Vermyd den eerften flap, 6 mensch! tot wanbedryf! Met de u'.terjle yzing, de handen voor de oogen Jlaande. Ik zal dan Cora zien! Zal ik haar kunnen hooren?

ZEVENDE T O O N E E L.

' dón alonzo; cora, geketend.

cora, hem in de armen vallende. Alonzo!...

don alonzo.

Cora! ach! gy gaat om my verloren'.

cora.

Laat die betichting daar, die my ter foltring ftrekt. Waartoe uzelv' beticht? Myn toefhnd is ontdekt. Een vuur my onbekend deed myne reden bukken, Eén zinloos oogenblik baarde alle onze ongelukken: Wat baat het u of my in dees gefteltenis, Te twisten wie van ons het meeste fchuldig is ?

C 2 Het

Sluiten