Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ I 35 ) h vervolg hare fnater wel zullen digt houden.

g 65. Ten 3. gaa ik over tot het Collegie van Jjca Weesmeefteren, niet zoo zeer om de voordeden die, buyten den verkoop der ryk.e pupillen , niet veel voor den Prefident willen zeg-' gen, als wel door myne toelating den Secretaris die ik wil dat een domme Ezel moet zyn 700 veel uyt dè Boedels by verfterf, aan de Wees Kamer komende te laten profiteren dac hy wanneer ik Generaal ben, voor zyn overWinft Raad van India kan worden, ten eynde door hem een nul meer aan de hooge tafel te hebben.

P r s. B w k..

§ 66. Van zulk foort van Raadslieden, sou 'de Comp. niet wel gediend worden.

Patriot.

§ 67. Dat is zeker, dog tot myn onderwerp rnoet ik zulken knapen kiefen, war.: eerlyke cn verflandige Raden zouden my, in myrïen pernitieufe gedoentens groo'eb/ks dwarsboomen, en ook veel malen van myn eygen belang doen

afzien. -.',.';

§ 63. Ten 4 , gaa. ik fitl als PrefiJent af, tot de reformatie van 'r Collegie van Schepenen : Sit Collegie ten eenemaal na myne pernitieufe ièlkngen en inzigten te fchikken en over zulks

Sluiten