Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io)

ïh welke woorden de Staaten vaftftellen de vier volgende pointen:

Eerftelyk, dat de Graven hebben gehad de Heerfchappye en Souver aintteit.

Ten anderen, dat de Graaven de Heer fchappye en Souver aintteit gehad hebben by delatie van de Staaten:

Ten derde, dat de Heer fchappye en Souveraimteit van de Graaven niet abfolut geweest is maar gehad heeft verfcheide bepaalingen, als' naamelyk, dat de Graaven nooit oorlog hebben ondernoomen, nog vreede gemaakt: geen fchattingen geheeyen: nog gedisponeert over faaken, betreffende den ftaat van den Lande, als met advis en confent der Staaten:

En ten vierde, dat die bepaalingen van de heerfchappye en Souverainiteit der Graaven toe te fchryven zyn aan de discretie, en maaügheid, waar meede zy hen gedraagen heiben in haar Regeer mg.

Deefe pointen verdienen ieder een particuliere overweeging, om dat daar uit fal blyken, waar m het gefag der Graaven eigentlyk beftaan heeft.

Wat dan betreft het eerfte point, de geene die uit gebrek van genoegfaame attentie op de gemengde forme van Regeering, welke meelt overal ingevoerd is na de val van de Roomfche Heerfchappye, ofwel uit een verkeerde waan van daar door goed te maaken de affchaffinge der Graaflyke Regeering, ftaande houden, dat de Graaven noit Souverainen of Landsheeren, maar van het begin af tot het einde toe eigentlyk niet meer geweeft zyn als Regters, en Veldheeren, off Dienaars van de Staaten, vinden fig genootfaakt

het

Sluiten