is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 66 )

befaaten buiten Holland, en Zeeland, foo veel gefags niet gehad hebben: dat de volgende Graaven uit de Huifen van Henegouwen, en Beyeren andere Staaten befittende buiten Holland en Zeeland , het fpoor van de laatfte Graaven uit het oude Huis volgende , en haar voordeel doende met de binnenlandfche oneenigheeden, het regt van de Staaten onderkroopen hebben : en dat de Graaven uit de Huifen van Bourgondien, en Ooftenryk, nog veel magtiger Heeren fynde, ook nog veel verder gegaan zyn in het ufurpeeren op het regt der Staaten.

Maar fchoon dat dit niet fonder alle grond gefegt word, de heersfugt een quaal van alle tyden, en van alle Landen, fynde, foo ftaat nogtans te confidereeren , eerltelyk, dat al wat gefegt word van de oude Graaven feer duifter is, en eer gelykt na gillingen, als na bewys.

Ten anderen , dat al wat gehaalt word uit de oude Handveften tot bewys van het regt der Staaten, en van de Steeden, eerder dient tot beveiliging van het regt der Graaven: de Handveften giften , en vergunningen , der Graaven zynde.

Men geeft wel voor , dat de Staaten, en de Steeden, gekoft hebben van de Graaven, wanneer die om geld benodigt waaren , onder de naam van Handveften, of Privilegiën , de confirmatie der regten, en vryheeden, haar wettelvk en buiten gifte van de Graaven toebehoorende!

Maar waar is het bewys van dit voorgeeven ? Men doorleefe de Privilegiën van de eerfte tot de laatfte, en men fal geen voetftap daar van in defelve vinden, maar in tegendeel in alle

een