Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

tot één uuren, op hunne Gildekamer te vergaderen , ter infchrijvinge der Knegts en Leerknegts; ter ontvangst der Jaarzangen en Renvooijen; ter betaalinge der Gilde fchulden, en wat dergelijke meer zij.

7. Alle Dings- en Vrijdagen, des namiddags van drie tot vijf uuren, ten getalle voor het minst, van twee, te vaceeren tot het afneemen der Zee-examens.

8. Zoo veele buitengewoone Vergaderingen te houden, als bij tijd en wijle, de noodzaak* lijkheid zal vorderen.

9. Eens of meermaalen 's Jaars, doch altoos op onbepaalde tijden , de winkels der Gildebroeders en Gildezusters te vifiteeren, en toe te zien, of de Knegts en Leerknegts, daar in dienende, al of niet bij het Gild zijn ingefchreeven: gelijk ook , of de laatften door gequalificeerde Meefterknegts, dan wel, door onbevoegde, dat is, bij hen niet ge-examineerde Perfoonen, aangehouden worden.

10. De Effecten van het Gild, op hunne Gildekamer in bewaaring, altoos te beüuiten, in eene ijzere Kist, waar van de Deken , Proefmeefter, en Casfier, ieder eene bijzondere fleutel zullen hebben, en die niet, dan in tegenwoordigheid deezer allen, of van twee hunner en

A 4 den

Sluiten