Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E D U A R D.

EENE SCHOTSCHE BALLADE.

Uit heel der Schotten heldenrei',

Het (trydbaarst volk der aard', Was Eduard de grootfte held,

Dien eernaam dubbel waard'.

Zyn groei was als de grootfche denn'

By Oscars heilig graf; En kronklend golfde 't gouden hair

Langs hals en fchouders af.

Vyfhonderd krygers toogen 't zwaard,

Als 't hun myn held gebood, En (treeden, met een' leeuwenmoed,

Om leven of om dood.

In heeten ftryd hy driewerf (treed,

Vol moed, zo fier als Mout, Eer twee-en-twintig werf zyn oog

De lente had aanfchouwd.

Ba De

Sluiten