Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BL

1, ALGËMEENE BEGINSELEN DER STAATSREGELING. E II. ACTE van STAATSREGELING. T I T U L b van de verdeeling der rei'ubliek - - - » - II

T 1 T U L II.

van de uitoefening van het stemvermogen der. burgeren , in grond en oistricts-veugad. eerste afd, Fan de Slem-Bevoegdheid der Burgeren. 18 Tweede afd. Fan de Grond- enDij}rièls-t/ergaderingen. 15 r I T U L III

van de vertegenwoorimgfnde hoogste magt. eerste afd. Fan het Fertegtrnv. Ligchaam in '/ gemeen X? Tweede afd. Fan de vorming des 1 ertegenv/oordigen-

den Ligchaams in twee Ka ners ------ 2S

berde afd. Fan de Raaapieeging des Feri. Ligchaams 23 vierde afd Fan de Frijwaaring der Leden van het

Fertegenivoord'gend Ligchaam ------ 24.

T I T U L IV.

van het uitvoerend bewind ------ 2(5

T 1 T U L V.

van de departementaale en gemeente-bestuuren. eerste afd. Algemeene Bcpaalingen ----- 34. tweede afd Van de Dtpartementaale Beftuuren - - 35 derde afd. Fan de Gemeenle-Defluuren. ----- 40 T I T U L VI.

van de financien.

eerste af d. Algemeene Bepalingen omtrend het Finan-

tie-wezen der Republiek - -.---«-41 tweede afd. Fan de Begrootingen der Staats-üitgayen 45 derde afd. Fan de C-jmmisfarisfen der Nat. Treforie 46 vierde afd. Fan de Commisfarisfen der Nat. Reekening 49

T I T U L VII. van de bu1tenlandsche bezittingen en colonien der republiek, en van derzelver bestuur hier te lande -"50

T I T U L VIII.

van de regterlijke MAGT.

eerste Afd, Algemeene Bepaalingen ----- 54 tweede afd. Fan de Frederegiers, en derzelver Bijz'v.lers , — van de Burgerlijke liegtbanken , ~ van & Departementaal* Geregtshoycn, —« van de

Fier-

Sluiten