Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Dorppredikant.

durf my waarlyk nauwiyks laaten zien. Had

ik geweeten dat uw Excellentie

Lord.

Wat al complimenten! Zie my toch eens

vooral als uw huistrenoot aan.

Vrouw Primrose. Ach lieve God, Uwe Excellentie — wy zyn waarlyk zo veel goedheid niet waardig. En di<- lompe meisjes hebben u niet een- verzogt te

gaan zitten. Een ftoel, meisje, fchielyk —

(Sfiphia brengt een fioel) De leuningftoel — de leuninglloel, onnozele meid. —

lord. {terwyl ky haar tegenhoudt.) Ik dank u, ik dank u, lieve Vrouw — neem het maar niet kwalyk , dat ik zo zonder omftandigheden hier gekomen ben — ik heb een jagtparty hier in de buurt.

Vrouw Primrose. ,Ket is my zeer veel eer, dat uwe Excellentie

— maar waarmede .kan ik u dienen. Een klein

morgenontbyt — zo goed als ik het heb. Lord.

Zeer verplicht voor alles — ik kan my buiten dien niet ophouden. — Myne Jagers wachten op my —• maar mag ik wel zo vry weezen deezen middag, als ik van de jagt kom, een kopje thee by u te komen drinken.

Vrouw Primrose.

Ach uw Excellentie dat is immers degroot-

fle eer, die ons kan overkomen.

Lord.

Sluiten