Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste !) e d d ; r,

Doctor Primrose, (die ondertusfchen zyne vrouw iels in V oor zegt.)

Gy hebt niet geheel en al ongelyk, myn Schat.

Het valt my nu juist ook eerst in. —

(overluid.') Ik heb wezenlyk nog een paard

voor den akkerbouw overig als het u

aanftond, en wy den koop eens konden wor. den ■

Jekinson.

Ja , dat was te wenfchen , myn beste vriend ; dan had ik een dubbel voordeel van myne rcize.

Laat het my eens zien laat liet my

eens zien; wat iemand ergens in 'c land in

flaat is te geeven, dat zal ik waarlyk ook —-

Doctor Primrose, (terwyl hy kar. by ie hand ftetnifl)

Mag ik het genoegen hebben

Jekinson. O , met vermaak, met zeer veel vermaak. —-—. (zy gaan beiden heen.)

ELFDE TOONEE '..

Vrouw Primrose, Olixia en Sophia,

Vrouw Primrose. Daar moest nu juist die vreemde man ook komen , daar men zyne handen zo vol werk heeft — ik zal maar heengaan , en my in haast wat aankleeden. (tegen Sophia.) Gy bezorgt my intusC ü " feben

Sluiten